Thursday, November 19, 2015

What is a tough decision?

I had never really analyzed the workings of tough decisions in my life, and I have had to make several. Who doesn't? Tough decisions are tough, because one has to let go of some things which one doesn't want to, but at the same time, is not a 100% sure about the consequences of the alternative. The heart goes out to one scenario and the mind says otherwise. One has to live with the decisions made, and only later does one realize whether that decision was right or wrong. 

If it does turn out that the decision was right, one is happy and credits oneself for the success. However, if the decision does turn out to be wrong, there is nothing but only great disappointment. Can one ever know? Is the pragmatic decision, which the mind says, to be chosen or the emotional one, which the heart says, is to be chosen. The only solace to be found in a pragmatic decision is the certainty of avoiding any uncertainties. And in an emotional one, the solace is to be found in the acceptance and the readiness to face any uncertainties. In either case, the decision is not easy and involves an immense amount of reflection and emotional upheaval. Being pragmatic is not easy and even in this approach, emotions are involved.

Neither style is right or wrong. It's just a matter of which one works best for someone based on how that person has evolved through the years. For some, being pragmatic has helped and for some, being emotional has been the way to go. These two approaches will always be at loggerheads and a compromise of these two, seems improbable.

Friday, March 20, 2015

प्रेमाचा प्रवास

बरेच वर्षं, प्रेमाची आतुरता लागली नाही,
पहिले तिला आणि तिला पाहण्याची आतुरता बरेच वर्षं गेली नाही.

तिला पाहता क्षणि पडलो तिच्या प्रेमात,
नि भान हरपून बसलो मी बघता तिच्या निळ्याशार डोळ्यात.

एका गावात राहून सुद्धा नाव गाव ठाऊक नव्हतं,
दुसऱ्या कुठल्याही कामात लक्ष काही लागत नव्हतं.

स्वप्नं रंगवत राहिलो, एका सुंदर भविष्याची,
आणि वाट पाहत राहिलो त्या पहिल्या गोड भेटिची.

नाव काही कळेना,भेट काही होईना,
काय करावे कळेना, माझं मलाच करमेना.

गाण्यांच्या वर्णनांत मी शोधू लागलो तिला,
ती माझी आणि मी तिचा, हे कसं सांगू तिला?

एक दिवस नाव कळलं, गाव तिचं शोधून काढलं,
तिच्याशी मैत्री कारायचं हे मी निक्षून ठरवलं.

बोलणं सोप्पं आणि करणं  कठीण,
हे  नंतर मला नीट समझलं,
अजून थोडा धीर जमवून, तिच्याशी बोलायचं ठरवलं.

बोलणं झालं …मैत्रि थोडी दूर होती,
मला पुढे जायची…जरा घाई होती.

मनोगत व्यक्त करणं हे अजिबात सोप्पं नाही.
कितीहि धीट बना, तिच्या समोर एक शब्द फुटत नाही.

आज तो काळ गेला, वेळ गेली,
आठवण काही जात नाही.
आपण फक्त मित्र राहू,
या वाक्याला जगात काही तोड नाही.

कोण कधी सांगू शकलय,
प्रवास प्रेमाचा कसा करावा?
कधी कोणावर प्रेम बसेल,
याचा काय कोणी भरोसा द्यावा?

कळत नकळत हा प्रवास चालू होतो,
त्या नंतर असं ऐकलय, कारावास चालू होतो !